چورکین: ترکیه یک تامین کننده اصلی اسلحه ومهمات به گروه تروریستی داعش

مسکو-سانا

نماینده دایم روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین تاکید کرد که ترکیه تامین کننده اصلی اسلحه ومهمات به گروهک  تروریستی داعش می باشد.

خبرگزاری تاس با نقل از چورکین  گفت که سازمان اطلاعات ترکیه اسلحه ومهمات به گروه تروریستی داعش ارسال می کند.

چورکین یاد کرد که سازمان اطلاعات ترکیه برای ارسال اسلحه به تروریست ها از کامیون های کمک بشر دوستانه استفاده می کند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

چورکین بر ادامه حمایت کشورش از دولت سوریه در مقابله با تروریسم به ویژه گروه های تروریستی”داعش” و “جبهه النصره” تاکید کرد

  مسکو- سانا «ویتالی چورکین» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد  بر ادامه حمایت …