انتقال تروریست مجروح به بیمارستان رژیم صهیونیستی

قدس اشغالی-سانا

ارتش رژیم صهیونیستی دو روز قبل یک مجروح وابسته به گروههای مسلح و تروریستی را به بیمارستان ‘نهاریا ‘ واقع در اراضی اشغالی منتقل کرد .

کانال دوم در تلویزیون صهیرنیستی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی این نفر را که بیانگر حمایت نامحدود این رژیم از تروریست ها در سوریه است، برای مداوا به بیمارستان خود منتقل کرد .

کانال دوم در تلویزیون صهیرنیستی افزود: تعداد تروریست هایی که به بیمارستان های رژیم صهیونیستی منتقل شدند، به بیش از 2100 تروریست رسیده است.

م.خ/غیاث

شاهد أيضاً

ادامه سرقت نفت سوریه توسط اشغالگران آمریکایی

حسكه-سانا نیروهای اشغالگر آمریکایی ده ها تانکر حامل نفت سرقتی از مناطقی که در جزیره …