المعلم با نخست وزیر ورئیس مجلس خلق ملی ورئیس مجلس امت(سنا) در الجزایر را دیدار می کند وتاکید می نمود که سوریه قبول نمی کند حاکمیت ملی خود را لطمه زنند…سلال: موضع الجزایر در ایستادگی در کنار سوریه تغییر ناپذیر است

الجزایر-سانا

معاون رئیس وزیران وزیر امور خارجه مقیمان خارج طی دیدار به طور جداگانه با نخست وزیر الجزایر عبد المالک سلال و محمد العربی ولد خلیفه رئیس مجلس خلق ملی الجزایر وعبد القادر بن صالح رئیس مجلس امت(سنا) الجزایر  تاکید کرد که سوریه قبول نمی کند به وحدت ارضی وحاکمیت ملی لطمه وارد شود وآنچیزی که در منطقه رخ می دهد جز پیاده کردن سیاست های غربی که هدف آن ها تجزیه کشورهای عربی تا رژیم صهیونیستی حکمفرما شود, نیست.

شاهد أيضاً

انهدام ده ها تانک و سرنگونی 8 پهپاد اوکراینی توسط ارتش روسیه 

مسکو – سانا  وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای مسلح خود طی 24 ساعت …