چین به منظور کمک به تقویت گفتگوی سوری-سوری برای حل بحران سوریه، فرستاده ویژه برای سوریه تعیین کرد

پکن – سانا

چین به منظور کمک به تقویت گفتگوی سوری- سوری برای حل بحران سوریه، فرستاده ویژه برای سوریه تعیین کرد.

هونگ لی سخنگوی وزارت امور خارجه چین در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: چین می تواند نقش سازنده در دستیابی به راه حل برای بحران در سوریه ایفا کند.

«زی شیوان» فرستاده سابق چین در ایران، اتیوپی و اتحادیه آفریقا، به عنوان نماینده ویژه پکن در امور سوریه معرفی شد.

غیاث جاویش/م.خ