نیروهای عراقی به عملیات آزادسازی استان «نینوی» از دست گروهک های تروریستی “داعش” آغاز کردند

بغداد- سانا

صبح امروز نیروهای مشترک عراقی به عملیات آزادسازی استان «نینوی» از دست گروهک های تروریستی /داعش/ واقع در شمال عراق آغاز کردند.

به نقل از خبرگزاری عراقی واع سخنگوی عملیات مشترک سرتیپ یحیی رسوم الزبیدی در بیاینیه ای گفت:طی این عملیات تعدادی از روستا ها آزاد شدند همچنین سه خودرو بمب گذاری شده و تعدادی از مواضع و مقرات فرماندهی تروریست های گروهک “داعش” نابود شدند.

غیاث/م.خ