دکتر بشار اسد به اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت بر اهمیت نقش این انجمن ها در افزایش آگاهی عمومی تاکید کرد

دمشق – سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد امروز با  اعضای انجمن اتحاد عربی و اسلامی برای حمایت از مقاومت دیدار کرد.

در این دیدار آخرین تحولات در جهان عربی و اسلامی به خصوص در سوریه بحث و بررسی شدند.

اعضای انجمن با ابراز اطمینان از پیروزی ارتش سوریه علیه تروریسم، تاکید کردند که سوریه بهای ایستادن در کنار مقاومت و مبارزه با طرح های غربی و صهیونستی می پردازد و مردم سوریه به نیابت از همه ملت های عربی و اسلامی با تروریسم می جنگنند.

دکتر بشار اسد در این دیدار اظهار داشت: جهان عربی و جهان اسلامی یکی هستند و تروریسمی که همه جا را هدف قرار می دهد، یکی است واین نیاز به یکپارچگی تمام تلاش ها برای مبارزه با این پدیده خطرناک دارد.

رئیس جمهور سوریه گفت: آنچه غرب می خواهد این است که ما هویت عربی و اسلامی خود را از دست بدهیم بنابر این انجمن ها نقش مهمی در افزایش آگاهی و استحکام جامعه عربی ایفا می کنند زیرا جنگی که با آن مواجه هستیم جنگ تفکری است.

م.خ/غیاث