رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد به دکتر « کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران: پیروزی ملت سوریه و همپیمانانش در جنگ علیه تروریسم در ایجاد جهانی با موازنه و با عدالت بیشتر سهیم خواهد بود

دمشق – سانا

امروز رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد با دکتر « کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران و هیئت همراه وی دیدار کرد.2

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد به دکتر « کمال خرازی» رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران اشاره کرد: پیروزی ملت سوریه و همپیمانانش در این جنگ علیه تروریسم جهانی با موازنه و با عدالت بیشتر در مقابله با تلاش‌های استعمارطلبانه غرب و مزدورانش در منطقه سهیم خواهد بود،تلاش‌های استعمارطلبانه غرب و مزدورانش در منطقه با منافع ملت‌های منطقه که به حاکمیت و حق خود در تعیین سرنوشتشان پایبند هستند، تناقض دارد.

طی این دیدار تحولات اخیر در سوریه به ویژه توافقنامه « توقف عملیات جنگی» و گسترش دایره آشتی های ملی در چند منطقه سوریه و چند مرحله گفت وگوها در ژنو مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد  تاكيد کرد: ایستادن کشورهای دوست و در راس آنها ایران و روسيه در کنار سوریه در زمینه های نظامی و سیاسی سهم زیاد و موثری در تقویت پایداری ملت سوریه در جنگ علیه تروریسم داشته است و حمایت کشورهای دوست به ملت سوریه کمک کرده است تا امنیت و ثبات را به کشورشان بازگردانند و شرایط مناسبی را برای آنها فراهم کرده تا بتوانند آینده خود و کشورشان را رقم بزنند.

رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ايران هم بر حمایت ایران از سوریه در رویاروئی با تروریسم تکفیری مورد حمایت برخی کشورهای خارجی و روند سیاسی تاکید کرد و گفت که این سیاست راهبردی و ثابت ایران است.

دکتر خرازی اظهارداشت: رهبریت ایران معتقد است هدف اصلی پشت سر هجمه های سخت و شدید علیه سوریه ، ضربه زدن به نقش محوری آن در جبهه مقاومت است.

غیاث جاویش/نیرمین