رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد سنگ بنای یک پروژه مسکونی به نام « تنظیم ۶۶» در دمشق را بنا نهاد

دمشق-سانا

رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد صبح امروز سنگ بنای یک پروژه مسکونی به نام « تنظیم ۶۶» در منطقه « باغ های الرازی» در دمشق را بنا نهاد.1

همچنین رئیس جمهور سوریه دکتر بشار اسد از دفترهای مدیریت اجرای پروژه 66« تنظیم ۶۶» بازدید کرد.2

این پروژه مسکونی پشت منطقه «الرازی» در دمشق قرار دارد.

مساحت این پروژه مسکونی بالغ بر 2.149.000 متر مربع است و موجب فراهم شدن 110 هزار فرصت شغلی از جمله 27 هزار فرصت شغلی دائمی می شود.

این پروژه شامل 2 ایستگاه درمانی و 17 مدرسه وکودکستان و يک ایستگاه آتش نشانی است.

م.خ/غیاث