توزیع 1200 سبد غذایی میان مردم منطقه/مخیم یرموک/ مقیم در حومه دمشق

دمشق-سانا

تحت نظارت کمیته عالی امداد رسانی و با حمایت از دولت سوریه، اداره امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی “آنروا”، به توزیع کمک های بشردوستانه میان اهالی اردوگاه یرموک در مناطق ببیلا و یلدا و بیت سحم در ریف دمشق که از جنایت گروه های تروریستی فرار کردند، ادامه دادند.

مدیر کل اداره عمومی امور پناهندگان عرب فلسطینی على مصطفى به /سانا/ گفت: اداره کل امور پناهندگان عرب فلسطینی و آژانس امداد واشتغال سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) با هماهنگی استانداری های دمشق و ریف آن 1200 سبد غذایی میان مردم منطقه/مخیم یرموک/ مقیم در مناطق «يلدا» و«ببيلا» و«بيت سحم» واقع در حومه دمشق توزیع کردند.

م.خ/غیاث

شاهد أيضاً

فرستادن کمک های بشردوستانه توسط حزب “کمونیست روسیه”

مسکو – سانا حزب کمونیست روسیه سه کامیون کمک های بشردوستانه به مردم سوریه ارسال …