جعفری: اهمیت آماده سازی خوب برای اجرای گفتگو غیر مستقیم در ژنو به منظور اجتناب از برخورد با مشکلات که در دور اول ظاهر شده

ژنو-سانا

 

سرپرست هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگو سوری-سوری در ژنو دکتر بشار جعفری اهمیت آماده سازی خوب برای گفتگو غیر مستقیم در ژنو به منظور اجتناب ار برخورد با مشکلات که در دور اول رخ داده؛ تاکید کرد.

دکتر بشار جعفری سرپرست هیات جمهوری عربی سوریه به گفتگوی سوری-سوری در ژنو.. دیدار خوبی با نماینده ویژه سازمان بین الملل به سوریه استفان دی میستورا داشتیم وبر اهمیت اماده سازی خوب برای دور دوم مذاکرات به منظور اجتناب از برخورد با مشکلات وشکاف ها ی که در دور اول را به وجود آمده؛ تاکید کردیم.

جعفری.. طی دیدار با دی مستورا بر ضرورت که میانجگر بی غرضی و بی طرفی و واقعیت را مراعات کند وایفای نقش سازندهء به هدف ساختن اعتماد وایجاد اعتبار بین هیات ها را تاکید شده است.

جعفری..اظهارات اخیر هیات معارضه خروج از ادبیات مذاکره وتلاش متشنج به منظور اخلال دور دوم گفتگو به شمار می رود.

ت-م

 

شاهد أيضاً

ربوده شدن 44  نفر از اهالی الشحیل و الزر در حومه دیر الزور توسط شبه نظامیان قسد

دیر الزور – سانا شبه نظامیان قسد وابسته به آمریکا در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود، …