راهپیمایی در حمایت از پایداری ملت و ارتش سوریه در شهر لاهه در هُلند

آمستردام – سانا

دیروز انجمن سوری ها مقیم هُلند و انجمن اروپایی برای همبستگی با سوریه در شهر لاهه در هُلند، راهپیمایی در حمایت از پایداری ملت  و ارتش سوریه را برگزار کرد.

شرکت کنندگان در این فعالیت با تاکید بر حمایت خود از ملت سوریه در برابر تروریستم نشان دادند: ما محاصره تحمیلی ناعادلانه علیه ملت سوریه را رد می کنیم.

سخنگوی انجمن انجمن اروپایی برای همبستگی با سوریه « روبن روزيرس» گفت: مردم اروپا در کنار ملت سوریه برای مبارزه با گروه های تروریسی می ایستند.

غیاث/م.خ