زاخارووا: دولت سوریه مشارکت خود در ژنو 3 تاکید کرد… پیش شرط های معارضان قصد خنثی کردن ژنو3 دارد

مسکو- سانا

سخنگوی وزارت خاراجه روسیه ماریا زاخارووا اعلام کرد که دولت سوریه مشارکت خود در ژنو 3 تاکید کرد وتوضیح داد که پیش شرط های معارضان قصد خنثی کردن ژنو3 دارد.

حسین حبیب