کرملین: حفظ وحدت سوریه برای روسیه اصل مهم و یک اولویت است/ تنها مردم سوریه هستند که می‌توانند آینده کشور خود را انتخاب کنند

مسکو – سانا

دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین تاکید کرد: حفظ وحدت و تمامیت ارضی سوریه برای روسیه اصل مهم و  یک اولویت به شمار می رود.

سخنگوی کاخ کرملین همچنین تاکید کرد: تنها مردم سوریه هستند که می‌توانند آینده کشور خود را انتخاب کنند.

غیاث/م.خ