لاوروف و کری:تقویت هماهنگی برای پشتیبانی از آتش بس در سوریه ضروری است

مسکو-سانا

امروز وزیر خارجه روسیه سیرگئی لاوروف و وزیر خارجه آمریکا جان کری طی مصاحبه تلفنی بر ضرورت تقویت هماهنگی دو کشور از طریق کانال های نظامی برای محافظت از آتش بس در سوریه و ارسال کمک های بشر دوستانه تاکید کردند.

خبر گزاری روسیه سبوتنیک با انتشار گزارش صادره از وزارت خارجه روسیه گفت:یک بحث مفصل بین دو وزیر جهت حل و فصل بحران سوریه بر مبنای توافق نامه شورای امنیت  شماره 2254 و 2268 راشکل گرفت.

ایهم حسون

شاهد أيضاً

آغاز روند تسویه در شهر درعا و حومه آن

درعا – سانا  آغاز روند تسویه در شهر درعا و حومه آن در مرکز “قصر …