حملات خمپاره ای گروه های تروریستی تکفیری به محله های «السبیل» و «المطار» در درعا

درعا- سانا

گروه های تروریستی تکفیری با خمپاره ها محله های «السبیل» و « المطار» در شهر درعا را هدف قرار دادند.

منبع در استانداری به سانا گفت: تروریست ها با 7 خمپاره خانه های شهروندان را در محله های «السبیل» و « المطار» در شهر درعا هدف قرار دادند،این حملات خمپاره ای خسارت‌های مادی بر جا گذاشت.

غیاث/م.خ