برگزاری جشنوراه ای به مناسبت روز جهانی زبان عربی

دمشق-سانا

به مناسبت روز جهانی زبان مادری و زبان عربی، انجمن زبان عربی در دمشق روز چهارشنبه آینده جشنوراه ای به این مناسبت برگزار می کند.

شایان به ذکر است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 18 دسامبر سال 1973 با تصویب قطعنامه ای، زبان عربی را به عنوان یکی از زبان های رسمی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخت بنابراین روز جهانی زبان عربی در 18 دسامبر هر سال جشن گرفته می‌شود.

م.خ/غیاث