قاضی الشعار: اقبال خوب شهروندان به کمیته های دریافت درخواست مشارکت در انتخابات پارلمانی

دمشق-سانا

رئیس کمیته قضایی عالی انتخابات هشام الشعار بر اقبال خوب شهروندان به کمیته های دریافت درخواست مشارکت در انتخابات پارلمانی تاکید کرد.

قاضی الشعار در یک بیانیه به سانا یاد کرد که تا اکنون هیچ شکایت در مورد دریافت درخواست مشارکت در انتخابات پالمان وجود نداشت.

گفتنی است که تحویل درخواست مشارکت در انتخابات پارلمان (مجلس الشعب) تا اول ماه آینده امکان پذیر است.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

تاکید صباغ در دیدار با سفیر الجزایر در دمشق بر تقویت روابط و افزایش سفرهای پارلمانی بین دو کشور

دمشق – سانا حموده صباغ رئیس مجلس خلق کشورمان امروز در دیدار با لحسن تهامي …