دانشجویان و مردم سوریه مقیم کوبا واسلواکی انفجارت تروریستی “السیده زینب” و “حمص” را به شدت محکوم کردند

هاوانا – سانا

دانشجویان و مردم سوریه مقیم کوبا واسلواکی انفجارات تروریستی که یکشنبه گذشته در”السیده زینب” و “حمص”   رخ داد را به شدت محکوم کردند.

یکشنبه گذشته بر اثر انفجارات تروریستی در منطقه “السیده زینب” در حومه دمشق و شهر حمص بیش از 130 شهروند به شهادت رسیدند.

دانشجویان سوریه همچنین با تاکید بر حمایت خود از ملت و ارتش و رهبری سوریه ابراز اطمینان کردند: حتما سوریه علیه توطئه و تروریسم پیروز می شود.

غیاث/م.خ