زاخارووا: به تعویق افتادن نشست تیم کارشناسان آتش بس در سوریه

مسکو-سانا

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اعلام به تعویق افتادن گفتگوهای آتش بس  در ژنو تاکید کرد.

ماریا زاخارووا در یک بیانیه به خبرگزاری روسیه تاس گفت که هنوز تاریخ جدیدی برای این مذاکرات تعیین نشده است ودر حال تعیین تاریخ جدید اعلام خواهیم کرد.

ماریا زاخارووا گفته نیاز به مشاوره با مقامات مسئول در کشورهای شرکت کننده این نشست را به تعویق انداخته است.

حسین حبیب