المقداد: سوریه کنار ملت فلسطین در برابر جنایات اشغالگر صهیونیستی می ایستد

دمشق-سانا

دکتر فیصل المقداد معاون وزیر خارجه با سفیر انور عبد الهادی مدیر اداره سیاسی در سازمان آزادی‌بخش فلسطین اوضاع در سوریه ودر اراضی اشغالی فلسطین بحث وگفتگو کرد.

المقداد کرد که سوریه همیشه کنار ملت فلسطین در برابر جنایات اشغالگر صهیونیستی خواهد ایستاد.

المقداد افزود: سوریه به ایجاد یک راه حل سیاسی برای بحران متعهد است واز تمام طرح های که وحدت وحاکمیت بر اراضی خود  ومبارزه با تروریسم  حفظ می کند، استقبال می کند.

از سوی خود سفیر عبد الهادی ابرازی امیدواری فلسطینی ها برای ایجاد راه حل سیاسی در سوریه وحفظ وحدت آن کرد.

 

حسین حبیب

شاهد أيضاً

هماهنگی و همکاری مشترک برای حل مشکلات زیست محیطی محور دیدار المقداد با معاون رئیس جمهور ایران

دمشق-سانا دكتر فيصل المقداد، وزیر امور خارجه و مهاجران امروز ضمن دیدار خود با علی …