گاتیلوف: مبارزه با تروریسم باید جز مهمترین مسائل بحث وگفتگو در ژنو باشد..حمایت مان از دولت سوریه در مقابل تروریسم ادامه خواهیم داد..وهنوز در مورد تهیه یک لیست واحد برای گروه های تروریستی به توافق نرسیدیم

ژنو-سانا

معاون وزیر خارجه روسیه گاتیلوف گفت که مذاکرات سوری-سوری ژنو باید بدون پیش شرط برگزار شود.

گاتیلوف افزود: هیچ توافق برای مشارکت  گروه های تروریستی “احرار الشام” و جیش الاسلام” در مذاکرات ژنو وجود ندارد وما آنها به عنوان گروه های تروریستی می شناسیم.

معاون وزیر خارجه روسیه گفت: مبارزه با تروریسم باید جز مهمترین مسائل بحث وگفتگو در ژنو باشد.حمایت مان از دولت سوریه در مقابل تروریسم ادامه خواهیم داد.وهنوز در مورد تهیه یک لیست واحد برای گروه های تروریستی به توافق نرسیدیم، ومخالفان دولت سوریه قادر به انتخاب نمایندگان خود برای شرکت در مذاکرت ژنو نیستند.

حسین حبیب

شاهد أيضاً

زٍِِِِِِِِِِمان: حمایت از سوریه در مبارزه خود با “داعش” منطقی است

براگ-سانا رئیس چک میلوش زمان تاکید کرد که کشور خود از اوایل بحران تا امروز …