آغاز اجلاس بین هیئت جمهوری عربی سوریه و فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه «استفان دی میستورا» در مقر سازمان ملل متحد در ژنو – ویدئو

ژنو- سانا

اجلاس بین هیئت جمهوری عربی سوریه و فرستاده ویژه سازمان ملل به سوریه «استفان دی میستورا» در مقر سازمان ملل متحد در ژنو آغاز شده است.

دی میستورا روز جمعه گذشته با هیئت جمهوری عربی سوریه در مقر سازمان ملل متحده و دیروز با هیئت “مخالفان ریاض” در ژنو دیدار کرده بود.

نیرمین

شاهد أيضاً

مصاحبه آقای رئیس جمهور بشار الاسد با تلویزیون مرکزی چین