گاتیلوف با دی میستورا و هیئت آمریکایی درباره روند مذاکرات سوری -سوری دیدار می کند

 

مسکو -سانا 

 

گنادی گاتیلوف معاون وزیر امور خارجه اعلام کرد این مقام روسیه امروز در ژنو با استفان دی میستورا نماینده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه و هیئت آمریکایی درباره روند مذاکرات سوری -سوری  گفتگو خواهد کرد.

 

ثناء/نیرمین 

 

 

شاهد أيضاً

گاتیلوف: معارضان سوری حق تحمیل شروط خود در مذاکرات صلح سوریه را ندارند

مسکو-سانا معاون وزیر خارجه روسیه در سخنانی اعلام کرد که هیچ یک از معارضان سوری …