الکساندر ویتکو فرمانده ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه: ناوگان دریای سیاه روسیه به حمایت از عملیات هواپیماهای روسیه در برابر گروه های تروریستی در سوریه ادامه می دهد

مسکو – سانا

«الکساندر ویتکو» فرمانده ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه اعلام کرد: ناوگان دریای سیاه روسیه در دریای مدیترانه و دریای سیاه  به حمایت از عملیات هواپیماهای روسیه در برابر گروه های تروریستی در سوریه ادامه می دهد.

به نقل از خبرگزاری تاس روسیه «الکساندر ویتکو» فرمانده ناوگان دریای سیاه نیروی دریایی روسیه گفت: ناوگان دریای سیاه در دریای مدیترانه و دریای سیاه با سرعت بالا در حال توسعه است و به حمایت از عملیات هواپیماهای روسیه در برابر گروه های تروریستی در جمهوری عربی سوریه ادامه می دهد.

غیاث/م.خ