سخنگوی وزارت خارجه ایران: حل بحران سوریه فقط از طریق سیاسی است

تهران- سانا

 

حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران موقعیت ایران حامی از گفتوگوی سوری سوری را تجدید کرد و تأکید کرد که حل بحران سوریه فقط از راه سیاسی می باشد.

حسین جابری انصاری در نشست خبری هفتگی خود گفت : “ما از همان ابتدا تأکید داشته‌ایم که حل بحران سوریه در چارچوب راه‌حل سیاسی باید صورت بگیرد و این موضوع راه‌حل نظامی ندارد و ما در راستای حل این بحران از طریق سیاسی مشارکت و همکاری داشته‌ایم و همچنان به نقش کمک کننده و تسهیل کننده خود ادامه می‌دهیم.”

 

نیرمین