استفان دی‌مستورا: عربستان سعودی در مقابل تلاش ها برای برگزاری نشست ژنو مانع تراشی می کند

واشنگتن – سانا

بر اساس اطلاعات محرمانه ‌ای که مجله «‫فارین پالیسی» از جلسه شورای امنیت در تاریخ 18 ژانویه به آن دست پیدا کرده است، «استفان دیمستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه در این نشست از عربستان سعودی انتقاد کرد.

«استفان دیمستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه با انتقاد از نقش عربستان گفت: عربستان سعودی در روند ایجاد راه حل سیاسی برای بحران در سوریه مانع تراشی می کند؛عربستان تلاش دارد تا بر روند انتخاب گروه‌های معارض که در گفتگوهای ژنو مشارکت می‌کنند، کنترل داشته باشد.

«استفان دیمستورا» نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه همچنین در این نشست سازمان ملل از” ائتلاف” که از سوی عربستان تشکیل شد به دلیل اینکه تنها به اولویت‌های خود توجه دارد شکایت کرد.

غیاث/م.خ