کارشناسان روس: مبارزه با تروریسم یک اولویت برای حل بحران در سوریه

مسکو_سانا

رئیس اداره امنیت اروپا در موسسه اروپا وابسته به آکادمی علوم روسیه دمتری دانیلوف روشن موضع روسیه در مورد مساله بحران سوریه تاکید کرد، چون که تروریسم بین المللی به ویژه گروه تروریستی داعش به عنوان بزرگترین خطرات جهان در نظر می گیرد، وباید کشورهای اروپا کنار روسیه در مبارزه با تروریسم  بایستد.

دانیلوف توضیح داد که دعوت های کشورهای غربی برای مبارزه با تروریسم جعلی وغیر واقعی است چون که نمی توان به طور همزمان از یک طرف از تروریست ها حمایت کنند واز سوی دیگر با تروریسم مبارزه کنند این غیر ممکن است.

محقق ارشد در مرکز تحقیقات علمی در آکادمی دیپلماتیک وابسته به وزارت امور خارجه روسیه علی مصطفی بلی گفت که تشکیل یک گروه بین المللی برای حمایت از سوریه  وتلاش این گروه برای ایجاد حل سیاسی برای بحران در سوریه یک موفقیت محسوب می شود.

آقای بلی اشاره کرد که مشکل مواضع مختلف کشورها ناشی از عدم توافق در مورد تعیین گروه های تروریستی وتشکیل یک لیست واحد برای آنها است، علاوه بر تلاش  عربستان سعودی برای حمایت از برخی گروه های تروریستی که بدترین عملیات ارعاب وتجاوزات علیه مردم غیر نظامی انجام داده بودند.

حسین حبیب