بازداشت یک سوری مرتبط با گروه های تروریستی در عرسال از سوی امنیت لبنان

بیروت-سانا

نیروهای امنیتی لبنان یک سوری مرتبط با گروه های تروریستی دستگیر کرد.

نیروهای امنیتی لبنان اعلام کرد که یک سوری به نام أ. ع به دلیل مشارکت در عملیات علیه ارتش این کشور در عرسال واقع در شرق این کشور بازداشت شد.

در بیانیه نیروهای امنیتی لبنان آمده است: فرد مذکور یکی از مسئولان مالی داعش بوده و مسئولیت نقل و انتقال اموال داعش را برعهده داشته است.

م.خ/غیاث