وزارت خارجه روسيه: باید بر سر لیست گروه های تروریستی در سوریه به توافق رسید

ژنو-سانا

وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که باید لیست گروه های تروریستی در سوریه مورد تایید همگان قرار گیرد.

شبکه روسیه امروز از معاون وزیر خارجه روسیه گینادی گاتیلوف دعوت وی برای انجام هماهنگی بیشتر از طرف اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه به منظور تهیئه لیست گروه های تروریستی نقل کرد.
از سوی دیگر، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت که مشکلات مشخصی در مورد فهرست های سازمان های تروریستی وجود دارد و این مساله دقت و هماهنگی بیشتر را بین اعضای گروه بین المللی حمایت از سوریه می طلبد.

گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه با دو معارض سوری، هیثم مناع و صالح مسلم، در ژنو دیدار کرد.

در این دیدار روش راه اندازی حل سیاسی بحران سوریه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

منابع دیپلماتیک روسیه اعلام کرد که گاتیلوف به ژنو رسید تا در جلسه سه جانبه (آمریکا- روسیه- سازمان ملل) شرکت کند.

م.خ/غیاث

شاهد أيضاً

گاتیلوف: دور بعدی گفتگوهای سوری – سوری اوایل می در ژنو برگزار خواهد شد

مسکو-سانا گنادی گاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که ممکن است دور بعدی گفتگوهای …