جبران باسیل بر ضرورت حل بحران سوریه و از بين بردن تروريسم تاکید کرد

بیروت -سانا

«جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان بر ضرورت حل بحران سوریه  از راه گفتگو تاکید کرد.

وي اشاره كرد كه  ملت سوریه به تنهایی می توانند سرنوشت کشورشان را تعیین بکنند.

باسیل در یک کنفرانس خبری مشترک با «سباستین کورتز » همتای اتریشی خود تاکید کرد که” صلح وثبات وقوت سوريه به نفع لبنان است و صلح وثبات وقوت لبنان به نفع سوريه است ..همچنین بر مبارزه با تروریسم و از بين بردن ” داعش “تاکید کرد .”

 وزير خارجه لبنان درباره موضوع آوارگان گفت:”موضع لبنان این است که آوارگان و پناهجویان سوری به مناطق امن کشورشان بازگردانده شوند و حل سیاسی بحران این کشور امکان پذیر است.”

به نوبت خود وزیر خارجه اتریش گفت كه ” اتریش پنج میلیون یورو برای ارائه کمک های انسان دوستان به پناهجویان سوری قرار می دهد.”

نیرمین/ثناء