دکتر احمد بدر الدین حسین مفتی اعظم جمهوری عربی سوریه: آنچه که امروز در جهان اتفاق می افتد نیاز به بیداری فکری جوانان است

دمشق- سانا

دکتر احمد بدر الدین حسین مفتی اعظم جمهوری عربی سوریه2 تاکید کرد: سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری نه تنها از خود دفاع می کند بلکه از تمدن و آینده جوانان دفاع می کند.

مفتی اعظم جمهوری عربی سوریه تاکید کرد: سوریه یک نمونه و الگویی از برادری و محبت و صلح و آشتی باقی خواهد ماند.3

به نوبه خودشان تعدادی از شرکت کنندگان در این همایش ضمن اعلام همپستگی خود با سوریه از ملت و ارتش و رهبری جمهوری عربی سوریه قدردانی کردند.

غیاث جاویش/م.خ

شاهد أيضاً

بررسی سازوکارهای اجرای پروژه های بازیابی زودهنگام در دیدار الجعفری با نمایندگان آژانس های سازمان ملل متحد در سوریه

دمشق – سانا دکتر بشار الجعفری معاون وزیر امور خارجه و مهاجران با نمایندگان آژانس …