شبکه حقوق بشر سوریه: عدم مجازات رژیم آل سعود به علت ارتکاب جنایت اعدام در حق شیخ نمر به معنی حمایت از تروریسم است

دمشق-سانا

شبکه حقوق بشر سوریه جنایت اعدام شیخ نمر باقر النمر ودوستانش توسط رژیم آل سعود را محکوم کرد.

شبکه حقوق بشر توضیح داد: عدم مجازات این رژیم ومقامات آن باعث پیاده شدن تروریسم بین المللی  ونابودی کل بشریت ،می شود .

شبکه حقوق بشر در یک بیانیه که یک نسخه اش به خبرگزاری سانا رسید ،از همه سازمان هایی حقوق بشر وموسسه هایی جامعه مدنی خواستار محکوم کردن این جنایت شد وتوضیح داد: عدم محکوم سازی این جنایت به معنی تامین پوششی مناسب برای تروریسم وحامیان آن وهمچنین نقض اصول مشروعیت بین المللی حقوق بشر، به حساب می آید.

ایهم حسون

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …