اشغالگر صهیونیستی ده فلسطینی را در کرانه باختری بازداشت کرد

کرانه باختری- سانا

نیروهای صهیونیستی ده فلسطینی از مناطق مختلف در کرانه باختری را بازداشت کرده اند. 

امروز، منابع محلی به خبرگزاری فلسطینی «وفا» گفتند که نیروهای اشغالگر صهیونیستی به خانه های فلسطینی ها در روستای «ترقومیا» در غرب خلیل یورش بردند و 3 جوان از آن و 4 جوان دیگر از جمله 2 دختر از شهر طولکرم و شهرک شویکه را دستگیر کرده اند.   

 

نیرمین

شاهد أيضاً

زخمی شدن 2 فلسطینی و بازداشت 42 نفر دیگر در کرانه باختری

قدس اشغالی- سانا نیروهای اشغالگر اسرائیلی با یورش به مناطق مختلف در کرانه باختری 2 …