کسری بی سابقه بودجه عربستان سعودی 98 میلیارد دلار

ریاض-سانا

دولت عربستان سعودی از کسری بودجه بي سابقه نود و هشت ميليارد دلاري خود در سال دو هزار و پانزده خبر داد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئولان در وزارت دارایی عربستان گفتند: کل درآمد در سال 2015 به مبلغ 608 میلیارد ریال سعودی معادل 162 میلیارد دلار، در حالی که هزینه به مبلغ 975 ریال، معادل 260 میلیارد دلار رسیده است.

گفتنی است که کمک های مالی ریاض به گروه های تروریستی در سوریه و خریدن اسلحه برای حمله به مردم یمن از دلایل مهم مشکلات اقتصادی عربستان است.

م.خ/نیرمین