مقاومت لبنان سه تروریست از جبهه النصره را در عرسال به هلاکت رساند

بیروت-سانا

نیروهای مقاومت لبنان سه تروریست از جبهه النصره را در عرسال به هلاکت رساندند.

به نقل از المنار، نیروهای مقاومت لبنان مقر نیروهای جبهه النصره را در منطقه ضهر الهوه در بلندی های عرسال هدف قرار دادند. در این عملیات سه تروریست کشته شدند.

م.خ/غیاث