10 سال حبس برای مرشد گروه تروریستی ” اخوان المسلمین ” در مصر و حبس ابد براي دهها دیگر

قاهره -سانا 

دادگاه نظامی در مصر مرشد گروه تروریستی ” اخوان المسلمین “را به ده سال حبس و دهها دیگر را به جرم دست داشتن در درگیریهای خونین را در سوئز پس از سرنگونی محمد مرسی قبل دو سال واقع شد ، به حبس ابد محکوم کرد.

به نقل از پایگاه مصری :”الیوم السابع” یاد داد : دادگاه نظامی مصر برای “محمد بدیع” مرشد سازمان تروریستی ” اخوان المسلمین ” به اتهام تشویق برای کشتار و سوءاستفاده از اموال عمومی در پرونده حوادث سوئز حکم 10 سال زندان صادر کرد.

این دادگاه همچنین “محمد البلتاجی” و “صفوت حجازی” دو تن از اعضای سازمان تروریستی “اخوان المسلمین ” را به 10 سال زندان و برای 90 تن دیگر از اعضای این سازمان تروریستی حبس ابد صادر کرد.

دادگاه نظامی مصر همچنین برای 49 تن از اعضای سازمان تروریستی “اخوان المسلمین ”  احکامی بین 3 تا 7 سال زندان صادر کرد.

59 تن از اعضایاین سازمان تروریستی “اخوان المسلمین ” نیز در پرونده حوادث سوئز تبرده شدند.

 

ثناء/غیاث  

شاهد أيضاً

تیم ملی نوجوانان سوریه در مسابقات قهرمانی غرب آسیا با نتیجه 5 بر صفر همتای کویتی خود را شکست داد