سر اسقف کلیسای مسیحیان مارونی لبنان دوباره خواستار متوقف کردن جنگ تروریستی علیه سوریه وعراق و یمن و فلسطین شد

بیروت- سانا

سر اسقف کلیسای مسیحیان مارونی لبنان “بشاره بطرس الراعی” دعوت خود  برای متوقف کردن جنگ تروریستی  علیه سوریه وعراق و فلسطین و یمن و ایجاد راه حل سیاسی برای بحران ها، و رسیدن به صلح فراگیر دائمی در منطقه را تجدید کرد.

امروز، الراعی در قداس یکشنبه در کلیسای “السیده” در بکرکی گفت: ” وجود اراده داخلی لازم است برای تعیین تفاهم و آشتی و تقویت همکاری بین کشورهای عربی و بین المللی برای متوقف کردن جنگ در منطقه و بازگرداندن شهروندان و آوارگان و ربوده شدگان به خانه هایشان و اعطای مردم حق تعیین سرنوشت خود بدون هیچ دخالت خارجی .”

نیرمین/م.خ