اختتام فعالیت چشنوراه خرید ماهانه اتاق صنعت دمشق باهمکاری با کمپین “آن را به طور دیگر زندگی کن2015”

دمشق-سانا

عصر امروز فعالیت چشنوراه خرید ماهانه که اتاق صنعت دمشق وریف آن در سال جاری با همکاری با سردبیری عمومی کمپین “آن را به طور دیگر زندگی کن 2015” در سالن ورزشی الجلاء واقع در پایتخت دمشق سازماندهی کرده بود به پایان رسید.

عضو شورای مدیریت اتاق ورئیس کمیته برنامه ریز چشنوراه آقای اکرم الحلاق به خبرنگاران تصریح کرد که چنشوراه های امسال فرصت مهم برای صنعتگران به منظور بازاریابی وارائه محصولات وکالاهای شان به طور مستقیم به مصرف کنندگان وآشنایی با سلیقه های مشتری با کالاها ومحصولات ؛ تشکیل می دهد.

ت-م

شاهد أيضاً

یک منبع نظامی: حدود ساعت 20:50 شامگاه امروز، دشمن اسرائیلی اقدام به شلیک چند فروند موشک از سمت جنوب شرق بیروت کرد و نقاطی در حومه دمشق را هدف قرار داد. این تجاوز با تجاوز دیگری از سمت دریا همزمان شده است که نقاطی در جنوب استان طرطوس را هدف قرار داد. پدافند هوایی ارتش با موشک های متجاوز مقابله و تعدادی از آنها را ساقط کرد . این تجاوز منجر به شهادت سه نظامی، وجراحت سه تن دیگر و وقوع خسارات مادی شد.