لاریجانی:مبارزه با تروریسم نیازمند تصمیم مشترک بین المللی است

 

تهران-سانا

رئیس مجلس شورای اسلامی ایران دکتر علی لاریجانی تاکید کرد که روند مقابله با تروریسم نیازمند تصمیم قطعی مشترک بین المللی می باشد.

لاریجانی طی کنفرانس مطبوعاتی مشترک با رئیس سنای فرنسه ژرار لارشه در تهران توضیح داد که دو طرف اوضاع کنونی سوریه و عراق ویمن را بحث وبررسی کردند

لاریجانی به رخداد های اخیر فرنسه را اشاره کرد وگفت فرانسه جزو کشور های اروپایی که  نیازمند شدید برای مشارکت در مبارزه با تروریسم دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که نتایج بازدید رئیس سنای فرانسه مثبت برای منافع دو کشور و همه منطقه وتقویت روابط پارلمانی واقتصادی دو کشور باشد

شایان به ذکر است که رئیس سنای فرانسه امروز برای سفر چهار روزه وارد تهران شده بود و با مقامات بلند پایه ایرانی دیدار می کند.

ایهم حسون