عبادی: به بقای نیروهای ترکیه در عراق اجازه نخواهیم داد

بغداد-سانا

«حيدر العبادی» نخست وزیر عراق تأکید کرد که کشور خود به بقای نیروهای ترکیه در عراق اجازه نخواهد داد.

عبادی گفت: گامهایی داریم که اگر آنکارا نیروهای خود را خارج نکند، آن را انجام خواهیم داد.

همچنین، ابراهیم جعفری، وزیر خارجه عراق، از شورای امنیت سازمان ملل خواست در مورد خروج نیروهای ترکیه از خاک عراق اطمینان حاصل کند.

جعفری ابراز امیدواری کرد که شورای امنیت از ترکیه بخواهد هر چه سریعتر نیروهای خود را از عراق خارج کند.

 وی افزود: این شورا باید به هر وسیله ممکن اطمینان حاصل کند که این نیروها بدون هیچ قید و شرطی تا مرزهای بین المللی عقب رفته اند.

 

نیرمین