عبداللهیان: استقلال،حاکمیت، وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی از اصول اساسی راه حل سیاسی سوریه به شمار می رود

تهران -سانا 

 “حسین امیرعبداللهیان” معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه ایران بار دیگر تاکید کرد که مردم سوریه تنها می تواند درباره سرنوشت و آینده کشورشان تصمیم گیری کند.

معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه ایران “حسین امیرعبداللهیان” تاکید کرد  که استقلال، حاکمیت، وحدت ملی و حفظ تمامیت ارضی از اصول اساسی راه حل سیاسی سوریه به شمار می رود.

عبداللهیان در پایان سومین نشست بین المللی سوریه در “نیویورک” تاکید کرد که گفت وگوی ملی سوریه جایی برای تروریست ها وجود ندارد.

معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه ایران افزود : انتظار می رود قطعنامه جدید سازمان ملل روند مبارزه با تروریسم و فرایند سیاسی را بر مبنای تعهد کشورها و رای شفاف مردم سوریه تقویت نماید.

معاون عربی و آفریقایی وزیر امورخارجه ایران نشان داد: ایران از مبارزه جدی با تروریسم، آغاز روند سیاسی و کمک به بازگشت آوارگان سوریه به کشورشان حمایت می کند.

غیاث .ثناء

 

شاهد أيضاً

شروع آزمایشی فعالیت کمپرسورهای کارخانه گاز در جنوب منطقه مرکزی

دمشق – سانا  وزارت نفت و منابع معدنی اجرای آزمایشی فعالیت کمپرسورها را در جنوب …