موسکو ادعا های واشنگتن در خصوص مشارکت هواپیمایی جنگی روسیه در تجاوز به اردوگاه ارتش سوریه در دیرالزور را رد کرد

مسکو-سانا

موسکو ادعا های واشنگتن در خصوص مشارکت هواپیمایی جنگی روسیه در تجاوز به اردوگاه  ارتش سوریه در دیرالزور را رد کرد  .

غ/ث