زاخاروا انگلیس را از تلاش برای متزلزل کردن حاکمیت سوریه هشدار داد

مسکو-سانا

“ماریا زاخاروا” سخنگوی وزارت خارجه روسیه تاکید کرد که اگر انگلیس به توسعه ضربات خود برضد گروهک تروریست داعش در عراق وسوریه مایل است باید این مطلب را بر شورای امنیت قبل از اتخاد هرگونه اقدام مطرح کند.

خبرگزاری سپونتیک به نقل از زاخاروا هنگام پاسخ دادن به خبرنگاران درمورد اظهارات نخست وزیر انگلیس “دیوید کامرون” در این هفته. گفت که “وی متمایل به کسب حمایت سازمان بین الملل برای انجام عملیات نظامی برضد داعش در سوریه می باشد”. زاخاروا اظهار داشت: اگر انگلیس برای اینکه خواسته وی به پیش برود ؛ میل پیدا کرده باید به نماینده خود در سازمان ملل برای آغاز مشورت ها با اعضای سازمان از جمله روسیه دستور دهد.

همچنان زاخاروا تاکید کرد که اقدامات پیمان آتلانتک شمالی “ناتو” برای گسترش در آورپا ومستقر کردن زیربنایی خود در آنجا در حفاظت از فرانسوی های یا دیگر کشورهای اتحادیه اروپا برضد تروریسم شکست خورد.

ت-م

شاهد أيضاً

شورای وزیران استفاده از ساعت تابستانی در طول سال را تصویب و با ایجاد پمپ های بنزین در شهرهای صنعتی موافقت کرد

دمشق – سانا شورای وزیران سوریه امروز با تشکیل نشست هفتگی خود به ریاست مهندس …