بشار الجعفری: نظام سعودی در کنار نظامهای ترکیه و قطر مسولیت اقدامات تروریستی در سوریه را بر عهده دارند

نیویورک-سانا

بشار الجعفری نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: دولت سوریه بر پایبندی پایدار خود به حقوق بشر و آزادی های عمومی در سوریه بر اساس قوانین و منشورهای بین المللی تاکید دارد.

الجعفری در سخنرانی خود در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل برای بررسی اوضاع حقوق بشر در سوریه تأکید کرد که نظام سعودی در کنار نظامهای ترکیه و قطر مسولیت اقدامات تروریستی در سوریه را بر عهده دارند.

الجعفری افزود: اقدام هیئت سعودی به نمایندگی از متحدانش در پیشنهاد قطعنامه ای برای انتقاد از وضع حقوق بشر در سوریه، به نوبه خود تناقض عجیبی است، زیرا رژیم سعودی آخرین طرفی است که حق دارد در سازمان ملل درباره حقوق بشر سخن بگوید. این رژیم تاریخچه حقوقی و انسانی هولناکی در این زمینه در برابر شهروندان عربستان و دیگر افراد مقیم این کشور دارد.

وی خاطر نشان کرد: هیئت سعودی بهتر بود قطعنامه ای درباره وضع هولناک حقوق بشر در عربستان ارائه می کرد. این سوال مطرح است که آیا رژیم سعودی آمادگی دارد همان بندهای قطعنامه پیشنهادی آن علیه کشور من بر سیاست های نقض حقوق بشر در عربستان اعمال شود؟ از سوی دیگر این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که رژیم سعودی حامی و تامین کننده مالی اصلی گروه های تروریستی وهابی، تکفیری و مسلح در سوریه است.

رژیم سعودی آخرین طرفی است که می تواند درباره حقوق بشر سخن بگوید

وی تاکید کرد رژیم سعودی آخرین طرفی است که می تواند درباره حقوق بشر سخن بگوید.

الجعفری گفت زمانی که عربستان سعودی به جهاد در سوریه دعوت می کند موضعش مطابق با موضع سازمان تروریستی داعش است.

نماینده سوریه در سازمان ملل گفت: دولت سوریه به نمایندگی از همه جهان با گروه های تروریستی- تکفیری می جنگد که از حمایت مالی رژیم های سعودی و قطر برخوردارند و رژیم ترکیه هم پشتیبانی از آنها را برعهده دارد. ما از کشورهای عضو این سازمان انتظار داریم تا از تلاش های دولت سوریه در مبارزه با تروریسم حمایت کنند.

بشار الجعفری افزود: تروریسم سعودی مسئله جدیدی در منطقه و جهان نیست. عراق، لیبی، یمن، افغانستان و دیگر کشورها شاهد تروریسم سعودی بوده اند.

م.خ/غ