فردا ماراتون در دمشق وحلب وطرطوس برای حمایت از برنامه “حق من بیآموزم”

دمشق-سانا

دبیرخانه توسعه سوری باهمکاری با طرح” اینجا سوریه است” فردا ماراتون در استان های دمشق وحلب وطرطوس به حمایت از برنامه “حق من بیاموزم” برگزار می کند.

آغاز ماراتون دمشق از جلوی پارک تشرین به سوی جاده “الربوه” رسیده به مرکز “مسار” وراه برگشت به شهر نمایشگا های قدیم می باشد در حالکیه ماراتون حلب از ساختمان شهرداری به سوی بازار تولید رسیده به مرکز “الشهباء” شروع می شود ماراتون شهر ساحلی طرطوس مبدآ حرکت ماراتون از ساحل دریا به سوی شهر قدیمی طرطوس وبازگشت به مبدآ حرکت می باشد.

همچنان در حاشیه ماراتون فعالیت فرهنگی وهنری وموسیقی متعدد برگزار می شود.

ت-م

شاهد أيضاً

بانک مرکزی بلاروس: استثنای یورو از سبد ارزهای خارجی

مینسک -سانا بانک مرکزی بلاروس اعلام کرد که سهم روبل روسیه از روز دوشنبه آینده …