مقداد با لاریجانی تحولات سیاسی و میدانی در سوریه و تلاش ها  برای مبارزه با تروریسم را مورد بحث وبررسی قرار داد

تهران – سانا

دکتر فیصل مقداد معاون وزیر خارجه با دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای ایران تحولات سیاسی ومیدانی در سوریه وتلاش برای مبارزه با تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد

 همچنین دکتر فیصل مقداد معاون وزیر خارجه با حسین امیرعبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران ادامه همکاری در مسائل مشترک و مبارزه با تروریسم را مورد بحث و بررسی قرار داد.

نیرمین خلیل 

ثناء الصالح   

شاهد أيضاً

دکتر فیصل المقداد: تحولات اخیر در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیلی و استفاده آن از حمایت آمریکا و غرب برای نقض قانون بین المللی را فاش کرد

دکتر فیصل المقداد: تحولات اخیر در اراضی اشغالی فلسطین ماهیت نژادپرستانه رژیم اشغالگر اسرائیلی و …