سفیر روسیه در عراق: همکاری نظامی بین مسکو وبغداد به شکل طبیعی افزایش می یابد

عراق-سانا

سفیر روسیه در عراق ایلیا مورغونوف تاکید کرد که همکاری نظامی بین روسیه وعراق به شکل طبیعی علیرغم تلاش های بعضی طرف ها برای ممانعت این فرآنید، افزایس می یابد. وی به اینکه صادرکنندگان روسی به تعهدات خود در مهلت معین عمل می کنند ویک برنامه برای ادامه همکاری نظامی فنی فشرده با عراق وجود دارد.

شاهد أيضاً

بانوی اول اسماء الاسد در نشست گفتگو در دانشگاه مطالعات خارجی پکن: با تلاش هایی برای از بین بردن فرهنگ های ملی مواجه هستیم که ابرازهای آنها در ظاهر و شکل اختلاف با هم داشته باشند اما در محتوا یکی هستند

پکن – سانا بانوی اول اسماء الاسد با حضور در دانشگاه مطالعات خارجی پکن با …