تحت نظارت رئیس جمهور دکتر بشار اسد… فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری حمص برگزار شد

حمص_سانا

تحت نظارت رئیس جمهور دکتر بشار اسد فرمانده کل ارتش ونیروهای مسلح جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده ای افسری در  حمص  برگزار شد.

مراسم جشن با یک دقیقه سکون برای تعظیم به روح شهدا برگزار شد،  وسپس سرود ملی جمهوری عربی سوریه خوانده شد، وسپبش دانشجویان افسری یک رژه نظامی ارائه دادند.

حسین حبیب