حسین دهقان: نیروهای مسلح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند

تهران – سانا

سردار سرتیپ حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در واکنش به اظهارات وزرای دفاع آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سخنانی اظهار داشت: ” ایران بر اساس دکترین دفاعی خود و با توجه به الزامات دفاعی ناشی از تهدیدات و برای حمایت از جریان مقاومت در تمامی زمینه‌ها بر توان دفاعی خود می‌افزاید و همواره نیروهای مسلح ایران آماده پاسخگویی به تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی هستند”.

دهقان افزود: زمان بیان اینگونه اظهارات در حالیکه که این امریکا و رژیم صهیونستی  در مسائل خود ساخته گرفتار و نیاز به کمک دیگران دارند، گذشته و ترجمان استیصال آنها فرافکنی عوامل شکست و تنها مصرف تبلیغاتی داخلی دارد.

وزیر دفاع ایران تصریح کرد: چهره جنایتکارانه، آدمکش و متجاز رژیم صهیونستی و آمریکا بر همه ملت های جهان شناخته شده است و ملتها آنان را جنگ طلب، متجاوز، و ضد حقوق بشر می دانند، لذا نیازی نیست که هر روز خودشان با زبان خودشان این معانی را اثبات کنند.

وی گفت: “ملت ایران با سابقه تمدن چندین برابر آمریكا و رژیم اشغالگر این نوع سخنان را بیان ضعف و ناتوانی آن ها می داند و در عین حال آماده است درسی فراموش نشدنی هم به متجاوزین بدهد”.

غیاث