نبيل قاووق: تا زمانی که عربستان از تروریست ها حمایت مالی می کند این جنگ طولانی خواهد بود

بیروت – سانا

نبيل قاووق رئیس شورای اجرائی حزب الله    گفت: تا زمانی که عربستان از تروریست ها حمایت مالی می کند این جنگ طولانی خواهد بود. امروز عربستان و اسرائیلی ها علنا در حال هماهنگی با تروريست  ها هستند.

وی افزود: زمانی که لبنان ما در معرض تهدید خطر باشد ما در جایی که باشیم قرار خواهیم گرفت، مقاومت خطر تروريست  ها علیه لبنان را نادیده نخواهد گرفت و در جلوگیری از تروريست ها موفق عمل کرد.

نبيل قاووق   گفت: گروه 14 مارس که این خطر را نادیده می‌گیرد به دنبال تایید و برنامه‌های خارجی است که هیچ نتیجه‌ و ماحصلی نخواهد داشت.

غياث